Βρείτε εύκολα αυτό που ψάχνετε σε πάνω από 6000 είδη

Τηλέφωνα Παραγγελιών
2104525395
2104124624

Φίλτρα Επιλογής

Καπνογράφοι

 

Η τεχνική για τη μέτρηση της συγκέντρωσης του CO2 στην αέριο φάση ονομάζεται καπνομετρία, ενώ η καταγραφή με ταυτόχρονη ανάλυση της κυματομορφής της συγκέντρωσης του CO2 σε σχέση με το χρόνο γίνεται από συσκευές που ονομάζονται καπνογράφοι και αναφέρεται ως καπνογραφία (χρόνου, όγκου).

Η καπνογραφία μετρά μη επεμβατικά τη μερική πίεση του τελοεκπνευστικού CO2 (PETCO2).
Η μέτρηση της μερικής πίεσης του τελοεκπνευστικού CO2 (PΕΤCO2) αποτελεί ένα μη επεμβατικό τρόπο συνεχούς παρακολούθησης του κυψελιδικού PACO2 το οποίο αποτελεί δείκτη του κυψελιδικού αερισμού. Οι καπνογράφοι διακρίνονται σε κυρίου ρεύματος (mainstream capnometry) και περιφερικού ρεύματος (sidestream capnometry).

Βρείτε στο www.paterakis.net  το καπνογράφο που προτιμάτε εύκολα και οικονομικά.

.